Kitsetallesid ja meid saab tulla vaatama, samuti mekkima värskeid saadusid, aga kõik külastused palun eelnevalt Mardiga kokku leppida - martkase@gmail.com